גירסא להדפסהחמצן- בטיחות  

 

א. חמצן הוא גז מחמצן, שאינו בוער בעצמו. עם זאת נוכחותו מגבירה את הבעירה.  

 

ב. המגע של חמצן עם שמן, שומן וחומרים אורגניים אחרים , במיוחד דליקים , גורם דליקות והתפוצצויות.  

 

ג. אביזרים בשימוש עם מיכלי חמצן חייבים להיות נקיים משמן או מלכלוך אחר.  

 

ד. אין להשתמש בחמצן לצרכי איוורור, ניקוי כלים או בגדים.  

 

ה. אחרי ריקון הגליל סגור היטב את השסתום ואל תשכח להשאיר בתוך הגליל שארית לחץ של 2-3 אטמוספירות.    
 
דפי בטיחות- MSDS::